Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kandulski Sp. Z o.o. Sp. k. otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Tytuł projektu: Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi spowodowanymi epidemią COVID-19. 
Całkowita wartość projektu wynosi 246 450,51 zł i w 100% jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.